Jan-Willem Van Den Beukel

J

Met zijn achtergrond als bosbouwer is Jan-Willem van den Beukel een systeemdenker met ruime ervaring als bestuurder, consultant en politicus. Hij is inzetbaar op postgroei-vraagstukken voor bestuurders en toezichthouders en heeft een specialisatie in energietransitie en circulariteit. Jan-Willem helpt u effectief aan het stuur te komen in het soms ondoorgrondelijke woud aan afkortingen, hypes en compliance-bingo (CSRD, ETS, TCFD, TNFD, SBTi, GRI). Ruime ervaring in strategie, executie, finance, governance en audit.

Jan-Willem ziet in postgroei de hedendaagse verwoording van wat een Duitse bosbouwer in de 19e eeuw als nachhaltigkeit muntte. Er was toen jarenlang in bossen meer geoogst dan er bijgroeide, waardoor er geen stuthout meer kon worden geleverd aan de cruciale mijnbouwsector. Gevolg: een zware recessie. Die les is (helaas) nog hoogst actueel, omdat we collectief als productenten en consumenten moeten leren onze economie te baseren op de rente (‘bijgroei’) van het natuurlijk en sociaal kapitaal, in plaats van daarop in te teren. Jan-Willem brengt niet alleen de theorie, maar ook de ervaring om de verbeeldings- en daadkracht in bestuurlijk Nederland voor een postgroeistrategie te vergroten. Hij stond aan de wieg van de SDE+, droeg bij aan restwarmteproject Warmtelinq en heeft tientallen bedrijven, overheden en politici geadviseerd.

In de eerste vijftien jaar van zijn loopbaan heeft Jan-Willem zich bestuurskundige, maatschappelijke en bedrijfskundige perspectieven eigen gemaakt: startend bij een milieuorganisatie (IUCN), via vijf jaar in de Tweede Kamer, daarna als sustainability consultant bij PwC eindigend als Global Circular Economy Lead (‘programmadirecteur’). Als wethouder in zijn woonplaats Lansingerland heeft hij een trendbreuk helpen veroorzaken richting meer natuur en versnelling van de warmtetransitie. Hij heeft onlangs succesvol de leergang Board Potentials bij het Nationaal Register afgerond en verrichtte onderzoek naar de betrokkenheid van Raden van Commissarissen bij klimaatbeleid. Jan-Willem is thans werkzaam als zelfstandig adviseur voor purpose-driven, semi-publieke en private organisaties, naast vrijwilligerswerk als gemeenteraadslid, fellow van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA, in zijn kerk en bij een sportvereniging.

Hieronder staat een selectie van de publicaties van Jan-Willem.

Publicaties

(Selectie)

  • Van den Beukel (2021). Vijf scherpe principes voor de ruimtelijke ordening. In: Christen Democratische Verkenningen. Weblink.
  • IJsbrandij, Van den Beukel en Hoogstra-Klein (2017). De maatschappelijke onderneming biedt perspectief aan een zoekende natuursector. Vakblad Natuur Bos en Landschap. Weblink.
  • Van den Beukel en Schoolderman (2016). Niet alweer klimaat als drijfveer, maar ook economie. Het Financieele Dagblad (28 jun. 2016). Weblink.
  • Roest, Schoolderman en Van den Beukel (2015). Circulaire bedrijfsmodellen mogelijk maken. In: In cirkels sturen? Reflecties over de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB). Weblink.

Recente berichten

Nu al een achtste druk!