Martijn Stoutjesdijk

M

Martijn Stoutjesdijk is religiewetenschapper/theoloog en SP-politicus. In zijn onderzoek houdt hij zich bezig met de relatie tussen godsdienst (specifiek jodendom en christendom) en slavernij. Voor zijn promotieonderzoek aan Tilburg University bestudeerde hij slavernijmetaforiek in vroegchristelijke en vroegrabbijnse parabels. Momenteel werkt hij als postdoc-onderzoeker aan de Protestantse Theologische Universiteit aan een onderzoek naar de rol van de kerk bij het Nederlands slavernijverleden. Daarbij wordt ook nadrukkelijk de vraag gesteld hoe die geschiedenis doorwerkt in het heden. In het kader van zijn onderzoek organiseerde Martijn bovendien, samen met Paul Schenderling en Matthias Olthaar, een symposium over arbeidsuitbuiting op mondiale schaal, onder de titel ‘Naar een rechtvaardige(r) wereldeconomie.’

Naast zijn wetenschappelijk werk is Martijn politiek actief binnen de SP, onder meer als fractievoorzitter van de SP Zaltbommel (2014-2018) en kandidaat-Tweede Kamerlid tijdens de verkiezingen van 2021. Daarnaast is hij lid van de denktank Postgroei Nederland en werkte vanuit die rol mee aan het boek Er is leven na de groei.

Hieronder staat een selectie van de publicaties en projecten van Martijn.

Martijn Stoutjesdijk

Publicaties van Martijn Stoutjesdijk

(Selectie)

  • Met Albertina Oegema en Jonathan Pater (red.), Parables and Fables in the Graeco-Roman World. Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament I. Tübingen: Mohr Siebeck, 2022.
  • “Not Like the Rest of the Slaves”? Slavery Parables in Early Rabbinic and Early Christian Literature. Dissertatie Tilburg University, 2021.
  • Met Renske Kruizinga, Jacques Körver, Niels den Toom en Martin Walton (red.), Learning from Case Studies in Chaplaincy: Towards Practice Based Evidence & Professionalism. Utrecht: Eburon, 2020.
  • “From Debtor to Slave: An Explorative Bildfeld Analysis of Debt and Slavery in Early Rabbinic and New Testament Parables.” In Eric Ottenheijm en Marcel Poorthuis (red.), Parables in Changing Contexts: Essays on the Study of Parables in Christianity, Judaism, Islam, and Buddhism. Jewish and Christian Perspectives; vol. 35. Leiden: Brill, 2020, 280-300.
  • Met Eric Ottenheijm (red.), Parabels: Onderricht van Jezus en de rabbijnen. Berne: Uitgeverij Abdij van Berne, 2020 (tevens (co)auteur van 7 hoofdstukken).
  • “Judaism, Slavery and Commemorative Ritual in the Netherlands: From Seder Meal to Keti Koti.” NTT Journal for Theology and the Study of Religion 73:2 (2019), 65-85.

Recente berichten

Nu al een achtste druk!