Activiteitenagenda

A

Activiteitenoverzicht

In de activiteitenagenda hieronder staan de activiteiten die binnenkort plaatsvinden of recent hebben plaatsgevonden waar wij bij betrokken zijn.

 • Lezing bij Transitie Café Castricum (9 juni 2022)
 • Workshop bij Dag van de Christendemocratie in Nijkerk (2 juli 2022)
 • Lezing economie en klimaat bij studieweekend Erasmusfonds (27 augustus 2022)
 • Brainstorm over rentmeesterschap en duurzaamheid met o.a. Beweging van Barmhartigheid en andere organisaties uit de regio ‘s-Hertogenbosch (13 september 2022)
 • Presentatie bij ministerie van EZK (19 september 2022)
 • Presentatie bij Trendnacht Brabantkennis ‘Hoe kan het ook anders?’ in Eindhoven (15 september 2022)
 • Vraaggesprek bij Zinnig Noord in Amsterdam (5 oktober 2022)
 • Lezing bij De Open Hof in Hendrik-Ido-Ambacht (11 oktober 2022)
 • Bergsingel College in Rotterdam (12 oktober 2022)
 • Lezing bij Bespreek het Samen Ede (13 oktober 2022)
 • Lezing bij Duurzaam West-Betuwe (27 oktober 2022)
 • Lezing bij Protestantse gemeente Laren-Eemnes (1 november 2022)
 • Lezing bij bibliotheek Berkel en Rodenrijs en omstreken (2 november 2022)
 • Lezing bij Rotary Club Deventer (7 november 2022)
 • Lezing bij Protestantse gemeente Driebergen (9 november 2022)
 • Plenaire sessie bij D66-congres in Rotterdam (19 november 2022)
 • Lezing bij NUT Krimpen in Krimpen aan den IJssel (14 november 2022)
 • Bijdrage heisessie Schiphol Groep (15 november 2022)
 • Boekpresentatie Er is leven na de groei in grote zaal Pakhuis de Zwijger te Amsterdam (22 november 2022)
 • Seminar bij Erasmus Economics & Theology Institute in Rotterdam (23 november 2022)
 • Vier gastcolleges over brede welvaart en postgroei bij masteropleiding Public Administration, Economics and Law aan Tilburg University (november 2022)
 • Lezing bij Protestantse gemeente Boskoop (24 november 2022)
 • Lezing bij Waterschap Aa en Maas (28 november 2022)
 • Webinar bij CDJA-werkgroepen economie en duurzaamheid (30 november 2022)
 • Beleidsverkenning impact van nieuwe economische paradigma’s op mobiliteitsscenario’s in opdracht van het Ministerie van IenW (november/december 2022)
 • Deelname aan de Denktank Nederland 2040 van de VNG (start december 2022)
 • Workshop (beleidsverkenning) bij Berenschot (1 december 2022)
 • Webinar bij Midvoor (1 december 2022)
 • Workshop Faith in Human Rights Festival in Den Haag (8 december 2022)
 • Webinar bij Scientists4Future Nederland (8 december 2022)
 • Brainstormsessie bij Wetenschappelijk Instituut ChristenUnie (17 januari 2022)
 • Lezing bij Ministerie van BZK, directie Kennis, Internationaal, Europa en Macro-economie (19 januari 2023)
 • Lezing bij Wetenschappelijk Bureau GroenLinks over postgroei en commons (25 januari 2023)
 • Presentatie bij European Tourism Futures Institute (27 januari 2023)
 • Lezing bij Protestantse gemeente Twello (30 januari 2023)
 • Presentatie bij congres Solar in 2030 in Den Haag (1 februari 2023)
 • Presentatie bij Brabants Besten i.s.m. Provincie Noord-Brabant (2 februari 2023)
 • Lezing bij start of the year congress Topsector Water & Maritiem (7 februari 2023)
 • Key-note bij Circular Economy Summit in Breda (9 februari 2023)
 • Lezing bij gemeente Rijssen-Holten (9 februari 2023)
 • Lezing bij bestuurlijke netwerkdag van de G40 (40 grootste gemeenten) in Haarlem (10 februari 2023)
 • Lezing bij Gereformeerde Hogeschool (15 februari 2023)
 • Key-note bij Doorbraak Lab klimaatneutrale stad, gemeente Eindhoven (16 februari 2023)
 • Deelname aan finale brainstorm ‘Will Degrowth Save the World?’ van Hanzehogeschool Groningen (16 februari 2023)
 • Lezing bij R-K parochie en Protestantse gemeente Doetinchem (23 februari 2023)
 • Lezing bij Leger des Heils in Hilversum (7 maart 2023)
 • Lezing bij NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden (7 maart 2023)
 • Lezing bij afdelingen Economische Zaken van de Noordelijke provincies in Groningen (9 maart 2023)
 • Pitch bij GoedeMorgenCommissaris (15 maart 2023)
 • Lezing bij Ondernemersvereniging Cambuur Leeuwarden (15 maart 2023)
 • Presentatie bij Bètapartners congres (16 maart 2023)
 • Lezing bij Over Morgen (onderdeel Arcadis) in Amersfoort (17 maart 2023)
 • Lezing Postgroei Nederland en Jonge Klimaatbeweging bij boekhandel Paagman in Den Haag (20 maart 2023)
 • Lezing bij NHL Stenden Hogeschool in Emmen (20 maart 2023)
 • Bijeenkomst Postgroei Nederland en Jonge Klimaatbeweging bij Broese in Utrecht (22 maart 2023)
 • Bijdrage aan SBI Launch Event in Amsterdam (23 maart 2023)
 • Deelname aan jury Open Oproep Kennisregio aan Zee van gemeente Den Haag, Leiden, Delft en Zoetermeer (24 maart 2023)
 • Lezing bij boekhandel Donner in Rotterdam (24 maart 2023)
 • Lezing bij bibliotheek in Boxtel (29 maart 2023)
 • Lunchlezing bij Ministerie van EZK (30 maart 2023)
 • Lezing bij Protestantse gemeente Lelystad (30 maart 2023)
 • Lezing bij boekhandel Riemer in Amersfoort (4 april 2023)
 • Deelname aan Seminar OxfamNovib over Human Economy (11 april 2023)
 • Doordenksessie met VNO-NCW over nieuwe economische paradigma’s (12 april 2023)
 • Lezing bij Vrije Universiteit Amsterdam (12 april 2023)
 • Lezing bij symposium ‘Toegewijd leven’ in samenwerking met TU Kampen-Utrecht (13 april 2023)
 • Bijdrage aan webinar GroeneKerken over consumentisme (13 april 2023)
 • Lezing bij lerarenopleidingen Biologie (14 april 2023)
 • Lezing bij Hoogheemraadschap Rijnland (17 april 2023)
 • Lezing bij Landelijke Overleg Opleidingen Finance & Control (LOOFC) (20 april 2023)
 • Bijeenkomst Postgroei Nederland en Kate Raworth bij Berenschot (21 april 2023)
 • Deelname aan panelgesprek met Klaas Knot en Kate Raworth in Laren (21 april 2023)
 • Deelname aan panelgesprek bij Gaialezing met Kate Raworth in Utrecht (22 april 2023)
 • Sessie bij Pym Impact Days (24 april 2023)
 • Lezing bij Bestuurdersdag ChristenUnie in Amersfoort (13 mei 2023)
 • Lezing bij Banningvereniging in Utrecht (14 mei 2023)
 • Lezing bij gemeenteraad Eindhoven (16 mei 2023)
 • Bijdrage aan event The Future We See van Both ENDS (25 mei 2023)
 • Lezing bij bestuurlijke netwerkdag Stedennetwerk G40, Fysieke Pijler (31 mei 2023)
 • Gastcollege Haagse Hogeschool (31 mei 2023)
 • Lezing op gemeenteavond PKN Berkel en Rodenrijs (31 mei 2023)
 • Lunchlezing gemeente Zwolle (6 juni 2023)
 • Lezing bij Protestantse gemeente Pijnacker-Nootdorp (7 juni 2023)
 • Lezing op gemeenteavond PKN Zuidwolde (7 juni 2023)
 • Publiekslezing bij loge Jacob van Campen in Amersfoort (8 juni 2023)
 • Lezing bij netwerk Unilever in Rotterdam (9 juni 2023)
 • Lezing bij Innovatie Academie Ministerie van IenW (14 juni 2023)
 • Lezing Woudschoten bijeenkomst directeuren Finance & Control van alle HBO-instellingen en Universiteiten van Nederland (14 juni 2023)
 • Lezing bij boekhandel Riemer in Groningen (15 juni 2023)
 • Key-note bij VINT Symposium 2023 ‘Schaarste in Overvloed’ Sogeti (20 juni 2023)
 • Lezing bij Marktplaats.nl (22 juni 2023)
 • Lezing bij HAN University of Applied Sciences in Arnhem (22 juni 2023)
 • Lezing bij Lions Club IJsselmonde (27 juni 2023)
 • Lezing bij De Pletterij, centrum voor cultuur en debat, in Haarlem (27 juni 2023)
 • Bijdrage aan strategiedag Dorcas (29 juni 2023)
 • Lezing bij Fontys hogeschool in Tilburg (29 juni 2023)
 • Expert interview voor The Institute for Real Growth (IRG) en Oxford Saïd Business School (voorjaar 2023)
 • Lezing bij Duurzaam Ontbijt van Duurzaam Den Haag (6 juli 2023)
 • Key-note speech bij conferentie Groeiagenda Zuid-Holland (6 juli 2023)
 • Lezing bij Bedrijvenvereniging Boekelermeer in Alkmaar (11 juli 2023)
 • Lezing bij Vereniging Prisma, koepel van christelijke ontwikkelingsorganisaties, in Utrecht (14 juli 2023)
 • Lezing bij Hogeschool Utrecht (23 augustus 2023)
 • Lezing bij zomerweek Ontmoetingskerk in Doorwerth (25 augustus 2023)
 • Openingsspeech bij Christelijk-Sociaal Congres (31 augustus 2023)
 • Lunchlezing bij Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in Den Haag (5 september 2023)
 • Gastlezing Vrije Universiteit Amsterdam (5 september 2023)
 • Lezing bij CDA Duurzaamheidsnetwerk (6 september 2023)
 • Lezing bij Dutch Sustainable Investment Conference/CANDRIAM (14 september 2023)
 • Panellid bij jaarlijkse stakeholderevent Transitieagenda Consumptiegoederen in Utrecht (18 september 2023)
 • Bijeenkomst Er is leven na de groei in Haarlem (20 september 2023)
 • Meetup Er is leven na de groei in Zeewolde (21 september 2023)
 • Beleidsworkshop bij gemeente Almere (26 september 2023)
 • Verzorgen SDG Talk bij SDG Action Days in Amsterdam (26 september 2023)
 • Lezing voor bestuurders van de G40 (40 grootste Nederlandse gemeenten) te Hengelo (28 september 2023)
 • Lezing over postgroei in Dalfsen (28 september 2023)
 • Lezing bij Sijthoff Cultuur in Leiden (29 september 2023)
 • Key-note bij CROW-congres over duurzame mobiliteit in de Jaarbeurs te Utrecht (3 oktober 2023)
 • Lezing bij Circulaire Economie festival voor alle organisaties die gevestigd zijn aan het Utrecht Science Park (UMC, TNO, Hogeschool Utrecht, RIVM) in Utrecht (4 oktober 2023)
 • Key-note bij energie- en grondstoffencongres HVC in Haarlem (6 oktober 2023)
 • Lezing bij gemeente Eindhoven (10 oktober 2023)
 • Lezing bij bibliotheek Eindhoven (10 oktober 2023)
 • Inspiratie en handelingsperspectief De Lichtboog in Houten (11 oktober 2023)
 • Debat over groene groei vs. postgroei met Barbara Baarsma en Paul Schenderling, i.s.m. KVS, Universiteit van Utrecht, Nederlands Gesprek Centrum en Arminius Rotterdam, in Rotterdam (12 oktober 2023)
 • Lezing PKN en NGK Ommen deel 1 (19 oktober 2023)
 • Lezing bij GroenGelovig (georganiseerd door TearFund, Micha Nederland en andere organisaties) in Veenendaal (21 oktober 2023)
 • Lezing bij Groene Groep (PKN en katholieke kerk) in Zaltbommel (23 oktober 2023)
 • Paneldiscussie en werksessie bij De Nederlandsche Bank te Amsterdam (26 oktober 2023)
 • Dankdaglezing PKN Assen (1 november 2023)
 • Lezing bij Netherlands Institute for Evangelical and Reformation Theology (2 november 2023)
 • Lezing PKN en NGK Ommen deel 2 (2 november 2023)
 • Lezingen bij Nivon cursusweken in Lage Vuursche (31 oktober en 7 november 2023)
 • Lezing Stichting Pioniers van de Toekomst DuurzaamheidsAlliantie Noordoostpolder / Puur24 in Emmeloord (8 november 2023)
 • Lezing bij gemeente Rotterdam over duurzaam inkopen (9 november 2023)
 • Lezing bij Groen Geloven Groningen (9 november 2023)
 • Lezing bij jubileum Raad van Kerken Arnhem over postgroei-proeftuin (11 november 2023)
 • Lezing bij ondernemersbijeenkomst gemeente Pijnacker-Nootdorp (13 november 2023)
 • Lezing bij Brugdialoog in Waddinxveen (23 november 2023)
 • Lezing bij De Open Hof in Bleiswijk (28 november 2023)
 • Key-note bij InfraTrends congres (30 november 2023)
 • Bijdrage aan dialoogavond bij het Witte Kerkje in Huis ter Heide (30 november 2023)
 • Key-note bij kennisdelingsmiddag Radboud Universiteit, HAN & ROC Nijmegen in Nijmegen (21 december 2023)
 • Verzorgen van de jaarlijkse Bleeklezing in Almelo (6 januari 2024)
 • Lezing PKN Workum (11 januari 2024)
 • Lezing bij Remonstrantse Gemeente Utrecht (18 januari 2024)
 • Lezing in Herengrachtkerk in Leiden (24 januari 2024)
 • Bijdrage aan dialoogavond in Hattem (6 februari 2024)
 • Thema-avond PG Veenendaal (8 februari 2024)

Wilt u ook een lezing, training of vraaggesprek organiseren? Neem dan gerust contact met ons op.

Recente berichten

Nu al een zesde druk!