Boek ‘Er is leven na de groei’

B

In het najaar van 2022 verscheen het boek Er is leven na de groei. Paul Schenderling schreef het boek in nauwe samenwerking met vijftien deskundigen uit 12 verschillende politieke partijen die hun krachten hebben gebundeld in Postgroei Nederland. Postgroei Nederland is een van de deelnetwerken van ons centrum voor onderzoek en advies rondom brede welvaart. Het andere deelnetwerk is onze adviestak Sufficiency. De leden van Postgroei Nederland zijn lid van elf verschillende politieke partijen, waarmee ze het brede draagvlak van de ideeën in het boek onderstrepen.

Nu al een achtste druk!
En genomineerd voor politiek boek van het jaar.
Bestel het boek (het liefst lokaal of rechtstreeks via de uitgever) en deel het (in de geest van het boek) met collega’s, familie of vrienden.
Er is ook een e-book en een luisterboek beschikbaar.

Boek Er is leven na de groei

Stel je voor: een Nederland dat binnen de draagkracht van de aarde leeft. Een land waarin economische groei niet meer voorop staat, terwijl de welvaart van verreweg de meeste Nederlanders intact blijft. Een land waarin mensen gelukkiger worden, omdat ze minder stress en meer vrije tijd hebben.

Er is leven na de groei laat zien hoe dit kan, op een haalbare en betaalbare manier en in korte tijd.

Aan de hand van kleine en grote verhalen neemt het boek je mee naar het Nederland van 2040. Daarbij passeren vele concrete verbetervoorstellen de revue, voor de inrichting van de economie, de sociale zekerheid, de landbouw, de zorg en mobiliteit. Ook laat het boek zien wat deze veranderingen praktisch betekenen voor jouw dagelijkse leven: in je huishouden, je werk en je leefomgeving.

Nu steeds meer wetenschappers stoppen met groei bepleiten, is dit het eerste boek in het Nederlandse taalgebied dat laat zien hoe dit kan.

Dit nieuwe verhaal voor Nederland is dus ambitieus, wetenschappelijk gefundeerd, waardengedreven, sociaal en realistisch.

Het enige dat nodig is, is vertrouwen en daadkracht. Om oude gewoonten en ideeën die de aarde en de mens uitputten los te laten en om samen een nieuwe richting in te slaan. Want na de groei wacht een mooier leven.

Meer informatie

Er is leven na de groei wordt uitgegeven door Bot Uitgevers.

Er vinden regelmatig activiteiten plaats rondom het boek. Kijk voor meer informatie in het activiteitenoverzicht.

Blijf op de hoogte

Hieronder kunt u zich aanmelden om ongeveer eens per maand/kwartaal een nieuwsbrief te ontvangen met de nieuwste inzichten over postgroei en nieuws over onze activiteiten.

Recente berichten

Nu al een achtste druk!