Paul Schenderling

P

Paul is econoom, schrijver en spreker. Hij adviseert, schrijft en spreekt over sociale en ecologische vraagstukken vanuit een economische invalshoek. Hij heeft ruim 10 jaar onderzoeks- en advieservaring en ervaring met politiek-bestuurlijke processen, op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Door zijn inhoudelijke bagage en procesvaardigheden is hij in staat om brede groepen belanghebbenden bijeen brengen rondom gedeelde oplossingen. Hierbij verbindt hij heldere visies met praktische keuzes, zodat iedereen weet waar we het voor doen, maar ook hoe we het kunnen doen. Van het samen vinden van deze zeldzame combinaties van bevlogen én werkbare keuzes wordt hij telkens weer enthousiast!

Zijn projecten betreffen onder andere het ontwikkelen en evalueren van beleid voor ministeries en decentrale overheden, het ontwerpen en doorrekenen van uitvoeringsarrangementen en businesscases en het begeleiden van strategie- en samenwerkingstrajecten. Paul adviseert vanuit zijn economische deskundigheid op verschillende beleidsterreinen. Hij is expert in het sociaal domein, waar hij sinds 2012 vele opdrachten heeft gedaan, en expert op het terrein van de sociale en ecologische impact in binnen- en buitenland van de Nederlandse economie. Vanuit deze expertise ontwikkelt en implementeert hij nieuwe visies over postgroei, een paradigma met als doel een gelukkiger Nederland dat binnen de draagkracht van de aarde leeft.

Paul is met veel plezier actief voor diverse maatschappelijke bewegingen. Zo is hij voorzitter van stichting Genoeg om te Leven en lid van de raad van toezicht van stichting Landmerk. Daarnaast is hij oprichter en programmaleider van Postgroei Nederland. Namens deze denktank schreef hij het boek ‘Er is leven na de groei’.

Hieronder staat een selectie van de publicaties van Paul.

Publicaties van Paul Schenderling

Boeken, essays en artikelen

(selectie)

 • Magendane, K. & P.J. Schenderling (2022), ‘Stop uitbuiting, consumeer minder’. Essay in: NRC, 19 november 2022.
 • Schenderling, P.J. (red.) (2022), Er is leven na de groei: Hoe we onze toekomst realistisch veiligstellen. Leiden: Bot Uitgevers, ISBN 9789083256443.
 • Schenderling, P.J. (2022), ‘Op naar een toekomst zonder economische groei. Maar hoe?’. Essay in: Trouw, 23 oktober 2023.
 • Schenderling, P.J. & M. Olthaar (2022), ‘Handelsliberalisering levert ontwikkelingslanden nog te weinig op’. Research paper in: ESB, september 2022.
 • Lous, B., Schenderling, P.J. & M. Olthaar (2022), ‘Debate, Policy, and Action: Seven Policies that Make the Post Growth Transformation Technically, Economically, and Politically Feasible’. In: Resources, Conservation & Recycling Advances, Vol. 14, https://doi.org/10.1016/j.rcradv.2022.200074.
 • Schenderling, P.J. & M. Olthaar (2021), Hoe handel ik eerlijk? Middelburg: uitgeverij Skandalon, ISBN 9789493220010.
 • Schenderling, P.J. & M. Olthaar (2021), ‘Waarom toch altijd streven naar groei? Het put niet alleen de planeet, maar ook de mens uit’. Essay in: Trouw, 23 januari 2021.
 • Bontenbal, H., Prij, J. & P.J. Schenderling (2018), ‘Klimaatverandering als sociale kwestie’. In: Christen Democratische Verkenningen, Amsterdam: uitgeverij Boom.
 • Schenderling, P.J. (2015), Economic growth serving the good life: A Christian Democratic view of the Netherlands’ earning potential (translated by Susan Hunt). Brussels: Wilfried Martens Centre for European Studies.
 • Schenderling, P.J. (2012), ‘Een dankbare taak: maatschappelijke organisaties in de 21e eeuw’. In: Van Dijk, J.J. (red.), Het wankelende midden: opnieuw zoeken naar verbinding in de samenleving, Kampen: uitgeverij Kok, ISBN 9789043521154.
Interviews

(selectie)

 • Boersma, A. (2022), ‘‘Minder werken kan de wereld redden’: Paul Schenderling pleit voor minder economische groei’. Interview in: De Morgen, 18 november 2022.
 • Hardeman, J. (2022), ‘Econoom Paul Schenderling: stop met economische groei’. Interview in AD/Amersfoortse Courant en op Deondernemer.nl, 18 november 2022.
 • Thijssen, N. & H. Rodenburg (2022), ‘Is er leven na de groei?’. Interview in: Podcast Groene gasten, Wetenschappelijk Bureau GroenLinks, 16 november 2022.
 • Rinsum, A. van (2022), ‘Paul Schenderling over leven in een postgroeitijdperk’. Interview in: Podcast Pakhuis de Zwijger, 16 november 2022.
 • Buitenhuis, R. (2022), ‘Groene groei is onzin; ga voor postgroei’. Interview in: Governance Update, 9 november 2022.
 • Polak, C. (2022), ‘Het WK wegkijken’. Interviews in vier afleveringen, uitgezonden op Radio 1 en als podcast van Human.
 • Leijsen, R. (2022), ‘Ik hoop dat er meer ­economen tegen groei gaan pleiten’. Interview in: ESB, oktober 2022.
 • De Jong, P. (2022), ‘Stoppen met economische groei maakt ons gelukkiger, zegt deze econoom’. Interview in: Nederlands Dagblad, 20 oktober 2022.
 • De Vries, P.A. (2022), ‘Afscheid nemen van de groei en toch leven in een welvarende, betekenisvolle samenleving waar de aarde niet wordt uitgeput’. Interview in: Friesch Dagblad, 20 oktober 2022.
 • Kerpel, M. (2022), ‘Waarom groene groei flopt en hoe dat iedereen raakt’. Interview in: Reformatorisch Dagblad, 19 oktober 2022.
 • Steeg, H. van der (2022), ‘Econoom Paul Schenderling over zijn boek Er is leven na de groei’. Interview op: Radio 1, Geld of je leven, 18 oktober 2022.
 • Steeg, H. van der (2022), ’10 miljoen mensen verrichten slaafse arbeid voor Nederlandse consumptie’. Interview op: Radio 1, Geld of je leven, 26 september 2022.
 • Staats, L. & K. Dorresteijn (2022), ‘Hoe kunnen we extreme hitte in de toekomst voorkomen?’. Interview op: BNR Nieuwsradio, The Daily Move, 19 juli 2022.
 • Steeg, H. van der (2022), ‘Moeten we stoppen met economische groei?’. Interview op: Radio 1, Geld of je leven, 6 juni 2022.
 • Dijkstra, D. & T. Mikkers (2022), ‘Paul Schenderling over eerlijker en duurzamer leven’. Interview op: Radio 1, Dit is de Zondag, 24 april 2022.
 • De Jong, M. (2022), ‘Deze econoom gooide het roer om en vecht nu tegen het klimaatprobleem’. Interview in: VU Magazine, 9 februari 2022.
 • Amelink, A., Poortman, A. & P.J. Schenderling (2022), ‘Kunnen we ons uit de klimaatcrisis innoveren?’. Interview in: Podcast Bram.
 • De Jong, P.H. (2022), ‘Leven van genoeg is een daad van solidariteit’. Interview in: Nederlands Dagblad, 9 april 2022.
 • Dros, L. (2022), ’Groene groei is een catastrofale misvatting’. Interview in: Trouw, 3 januari 2022.
 • Zalen, M. van (2022), ‘Sufficiency-driven businessmodel: Juist onze hoog-innovatieve industrie is daar uitstekend op voorbereid’. Interview in: Link Magazine, 31 mei 2021.

Recente berichten

Nu al een zesde druk!