Onze visie

O
Boek 'Er is leven na de groei', van professionals die streven naar een gelukkiger Nederland dat binnen de draagkracht van de aarde leeft.

Bij Sufficiency werken we aan onderzoek en advies rondom brede welvaart. Wij zien namelijk dat een ruime meerderheid van de Nederlanders vindt dat Nederland meer moet doen om de grote mondiale milieucrises, waaronder de klimaatcrisis, aan te pakken. Ook zien we dat topwetenschappers erop wijzen dat het huidige groenegroeibeleid niet volstaat, omdat er geen wetenschappelijk bewijs voor is. Gelukkig zijn er nieuwe economische paradigma’s, zoals brede welvaart, sufficiëntie, selectieve groei en postgroei. Deze nieuwe paradigma’s verleggen de focus van kwantitatieve groei (consumptie- en bbp-groei) naar kwalitatieve groei (groei van kwaliteit van leven en groei van biodiversiteit). In onze visie gaat het hierbij in de kern om het vinden van een nieuw evenwicht vinden tussen sociale, ecologische en economische waarde. Kortom, om een gelukkiger Nederland dat binnen de draagkracht van de aarde leeft.

Wij geloven dat Nederland deze verandering in gang kan zetten door een forse verschuiving van belasting van arbeid naar consumptie. Deze inkomensneutrale maatregel resulteert in een forse verspillingsreductie in de economie, die niet alleen zorgt voor veel betere milieu-uitkomsten maar ook voor een tastbare verbetering van de welvaart voor iedereen. (Voor inzicht in de verbetermogelijkheden van een concreet huishouden: zie onze interactieve huishoudtool.) Ook zal de maatregel leiden tot nieuwe deelinitiatieven en op termijn tot meer vrije tijd en minder stress. Zo ontstaat er dus ruimte voor mensen om meer bezig te zijn met dat wat werkelijk gelukkig maakt.

Met 15 deskundigen uit 11 politieke partijen hebben we deze en nog vele andere aspecten van onze visie vervat in een boek dat in oktober 2022 is verschenen: Er is leven na de groei: Hoe we onze toekomst realistisch veiligstellen.

Wil je meer weten?

Recente berichten

Nu al een achtste druk!