Van groei naar bloei

Naar een gelukkiger Nederland dat binnen de draagkracht van de aarde leeft

Boek 'Er is leven na de groei', van professionals die streven naar een gelukkiger Nederland dat binnen de draagkracht van de aarde leeft. Van groei naar bloei!

Wij zien dat een ruime meerderheid van de Nederlanders vindt dat Nederland meer moet doen om de grote mondiale milieucrises, waaronder de klimaatcrisis, aan te pakken. Ook zien we dat topwetenschappers erop wijzen dat het huidige groenegroeibeleid niet volstaat, omdat er geen wetenschappelijk bewijs voor is. Gelukkig zijn er nieuwe economische paradigma’s, zoals brede welvaart, sufficiëntie, selectieve groei en postgroei. Deze nieuwe paradigma’s verleggen de focus van kwantitatieve groei (consumptie- en bbp-groei) naar kwalitatieve groei (groei van kwaliteit van leven en groei van biodiversiteit). Kort samengevat: van groei naar bloei. Hierbij gaat het in de kern om het vinden van een nieuw evenwicht tussen sociale, ecologische, culturele en economische waardecreatie. Kortom, het gaat om een gelukkiger Nederland dat binnen de draagkracht van de aarde leeft. Wij werken daar graag praktisch aan mee, door middel van onderzoek en advies rondom brede welvaart.

Met 15 deskundigen uit 12 politieke partijen hebben we onze visie vervat in een boek dat in oktober 2022 is verschenen: Er is leven na de groei: Hoe we onze toekomst realistisch veiligstellen. Het boek kent inmiddels een achtste druk en wordt besproken aan de bestuurstafels van ministeries, provincies, gemeenten, bedrijven, financiële instellingen, brancheorganisaties, ngo’s, kennisinstellingen en politieke partijen.

Wie we zijn

Wij zijn Sufficiency: een centrum voor onderzoek en advies rondom brede welvaart. Binnen het centrum werken dertien betrokken professionals met verschillende expertisegebieden samen. We werken aan een gelukkiger Nederland dat binnen de draagkracht van de aarde leeft. Daarover schrijven, spreken en adviseren we. Wij zijn pioniers op het terrein van brede welvaart, sufficiëntie, selectieve groei en postgroei en beschikken over de nieuwste inzichten uit de wetenschap en de praktijk over de manieren waarop mensen en organisaties katalysatoren kunnen zijn van de sociaaleconomische veranderingen die de 21ste eeuw van ons vraagt. Zo werken we samen aan een nieuwe balans tussen sociale, ecologische en economische doeleinden.

Hoe we helpen

Onderzoek en advies

Bent u politicus, bestuurder of beleidsmaker, op lokaal, regionaal of landelijk niveau, en bent u benieuwd welke stappen u nu al kunt zetten om brede welvaart, sufficiëntie, selectieve groei en postgroei in de praktijk te brengen? Bij deze en andere vragen bieden we u graag inspiratie, advies en ondersteuning. Binnen Sufficiency bundelen ervaren adviseurs uit gerenommeerde organisaties hun expertise. We beschikken over actuele kennis over de implementatie van brede welvaart, sufficiëntie, selectieve groei en postgroei in alle relevante sectoren, waaronder economisch beleid, sociaal beleid, milieu- & klimaatbeleid, mobiliteit & leefomgeving en circulaire economie. Bovendien hebben we jarenlange ervaring met beleidsadvies en -implementatie in de publieke en private sector en met politiek-bestuurlijke processen op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Daarom bieden we onderzoek, advies en ondersteuning bij implementatie, altijd in de vorm van maatwerkoplossingen op basis van de vraag van onze opdrachtgevers. Wij werken evidence-based, kijken vanuit meerdere invalshoeken en opereren onafhankelijk. Neem gerust contact met ons op, dan plannen we een vrijblijvend verkennend gesprek in.

Lezingen, (in-company)trainingen en interviews

We geven lezingen, (in-company)trainingen en interviews voor tal van organisaties, van overheden tot bedrijven, van ngo’s tot politieke partijen. Ook verzorgen we regelmatig publicaties en optredens in de media. Neem voor overleg over de mogelijkheden contact met ons op.

Blijf op de hoogte van onze inzichten & ACTIVITEITEN

Hieronder kunt u zich aanmelden om een nieuwsbrief te ontvangen met de nieuwste inzichten over brede welvaart en postgroei. We versturen de nieuwsbrief ongeveer eens per maand/kwartaal. Wij behandelen uw contactgegevens uiteraard strikt vertrouwelijk. (Nadat u uw aanmelding heeft bevestigd, ontvangt u tevens een link naar de pagina waar u desgewenst onze tool voor huishoudens kunt downloaden.)

Recente berichten en inzichten

Onderzoek naar duurzaamheidsbeleid supermarkten ontkracht hardnekkige mythes

Welke supermarkt – na koploper Ekoplaza – helpt consumenten het best om voor duurzaam voedsel te kiezen? De Lidl. Dit is één van de opmerkelijke uitkomsten van een onderzoek van Questionmark in opdracht van Milieudefensie. Het onderzoek naar duurzaamheidsbeleid van supermarkten ontkracht een aantal hardnekkige mythes. Het is bovendien niet gebaseerd op enquêtes over gepercipieerde duurzaamheid...

Er zijn toekomstbeelden nodig voorbij optimisme en pessimisme

Uit recente wetenschappelijke papers valt op te maken dat in toekomstvisies over het klimaat zowel optimisten als pessimisten grote inschattingsfouten maken. Twee van deze inschattingsfouten die hieronder staan toegelicht vragen om radicale herziening van onze toekomstbeelden. Er zijn toekomstbeelden voorbij optimisme en pessimisme nodig.

Veel meer inzet op energiebesparing nodig

Bij COP28 in Dubai is afgesproken dat landen het tempo waarmee ze hun energie-efficiëntie verbeteren vóór 2030 verdubbelen (❗). Kortom, er is veel meer inzet op energiebesparing nodig om de doelen van Parijs binnen bereik te houden. Dit is een maatregel met verstrekkende gevolgen die hoogstwaarschijnlijk alleen haalbaar is als er aanpassingen komen in consumptiepatronen. Denk aan minder grote...

Event: handvatten voor postgroei in de praktijk

Met schrikkeldag hebben we dit jaar een dag extra. Laat die dag niet opslokken door het alledaagse maar neem deel aan de make-a-leap day! In zes masterclasses ontvang je handvatten voor postgroei in de praktijk, inzichten en inspiratie waarmee je koers kunt zetten in een tijd van chaos en verandering.

2024 kan geschiedenis ingaan als kantelpunt in klimaattransitie

Nieuwste klimaatprognoses: 🔵 mondiale uitstoot vanaf 2024 structureel dalend 🔵 mondiaal kolenverbruik vanaf 2024 dalend 🔵 uitstoot van China vanaf 2024 structureel dalend. Dit alles 3 tot 7 jaar eerder dan verwacht. 2024 kan dus de geschiedenis ingaan als mondiaal kantelpunt in de klimaattransitie.

Werkende armen: een vergeten groep in politiek en samenleving

Een economenmythe is dat groei vanzelf ten goede komt aan mensen met lage inkomens. Feit is dat werkende armen er sinds 1980 cumulatief (dus in totaal) slechts 9% (!) in koopkracht op vooruit zijn gegaan, terwijl de hogere middenklasse en de rijken er bijna 40% (of meer) op vooruit zijn gegaan. Wat werkende armen écht zou helpen is een eerlijker inkomensverdeling. Maar werkende armen lijken...

Recente berichten

Nu al een achtste druk!