Welkom bij Postgroei Nederland

Een nieuw verhaal voor Nederland

Het boek 'Er is leven na de groei', uitgebracht door Postgroei Nederland, een groep betrokken professionals die samen het tijdperk na de groei doordenken en verbeelden.

Wij zien dat een ruime meerderheid van de Nederlanders vindt dat Nederland meer moet doen om de grote mondiale milieucrises, waaronder de klimaatcrisis, aan te pakken. Ook zien we dat topwetenschappers erop wijzen dat het huidige groenegroeibeleid niet volstaat, omdat er geen wetenschappelijk bewijs voor is. Gelukkig is er een alternatief: postgroei. Postgroei gaat over veel meer dan alleen vergroening. Het is een nieuw verhaal voor Nederland, een ambitieus, wetenschappelijk gefundeerd, waardengedreven, sociaal en realistisch verhaal. Postgroei draait om het verleggen van de focus van kwantitatieve groei (consumptie- en bbp-groei) naar kwalitatieve groei (groei van kwaliteit van leven).

Wij geloven dat Nederland deze verandering in gang kan zetten door een forse verschuiving van belasting van arbeid naar consumptie. Deze inkomensneutrale maatregel resulteert in een forse verspillingsreductie in de economie, die niet alleen zorgt voor veel betere milieu-uitkomsten maar ook voor een tastbare verbetering van de welvaart voor iedereen. (Voor inzicht in de verbetermogelijkheden van een concreet huishouden: zie onze interactieve huishoudtool.) Ook zal de maatregel leiden tot nieuwe deelinitiatieven en op termijn tot meer vrije tijd en minder stress. Zo ontstaat er dus ruimte voor mensen om meer bezig te zijn met dat wat werkelijk gelukkig maakt. Met 15 deskundigen uit 11 politieke partijen hebben we deze en nog vele andere aspecten van onze visie vervat in een boek dat in oktober 2022 is verschenen: Er is leven na de groei: Hoe we onze toekomst realistisch veiligstellen.

Wie we zijn

Wij zijn Postgroei Nederland: een groep betrokken professionals die samen het tijdperk na de groei doordenken en verbeelden en daarover schrijven, spreken en adviseren. Wij zijn pioniers op het terrein van postgroei en beschikken over de nieuwste inzichten uit de wetenschap en de praktijk over de manieren waarop mensen en organisaties katalysatoren kunnen zijn van de sociaaleconomische veranderingen die de 21ste eeuw van ons vraagt.

Hoe we helpen

Professionele ondersteuning voor overheden en ngo’s

Bent u politicus, bestuurder of beleidsmaker, op lokaal, regionaal of landelijk niveau, en bent u benieuwd welke stappen u nu al kunt zetten om postgroei in de praktijk te brengen? Bij deze en andere vragen bieden we u graag inspiratie, advies en ondersteuning. Binnen Postgroei Nederland bundelen ervaren adviseurs uit gerenommeerde organisaties hun expertise. We beschikken over actuele kennis over de implementatie van postgroei in alle relevante sectoren, variërend van de inrichting van de economie, de sociale zekerheid, de landbouw, de zorg en mobiliteit. Bovendien hebben we jarenlange ervaring met beleidsadvies en -implementatie in de publieke sector en met politiek-bestuurlijke processen op lokaal, regionaal en landelijk niveau. We bieden onderzoek, advies en ondersteuning bij implementatie, altijd in de vorm van maatwerkoplossingen op basis van de vraag van onze opdrachtgevers. Neem gerust contact met ons op, dan plannen we een vrijblijvend verkennend gesprek in.

Lezingen, (in-company)trainingen en interviews

We geven lezingen, (in-company)trainingen en interviews voor tal van organisaties, van overheden tot bedrijven, van ngo’s tot politieke partijen. Ook verzorgen we regelmatig publicaties en optredens in de media. Neem voor overleg over de mogelijkheden contact met ons op.

Blijf op de hoogte van onze inzichten & ACTIVITEITEN

Hieronder kunt u zich aanmelden om ongeveer eens per maand/kwartaal een nieuwsbrief te ontvangen met de nieuwste inzichten over postgroei en nieuws over onze activiteiten. Wij behandelen uw contactgegevens uiteraard strict vertrouwelijk. (Nadat u uw aanmelding heeft bevestigd, ontvangt u tevens een link naar de pagina waar u onze tool voor huishoudens kunt downloaden.)

Ik stem in met het opslaan van mijn contactgegevens om mij de nieuwsbrief te versturen.

Recente berichten

Circulaire economie: veel meer inzet nodig op ‘refuse’ en ‘rethink’

Een must-read voor beleidsmakers: de Integrale Circulaire Economie Rapportage van het PBL die vorige week verscheen. De hoofdconclusie uit het 289 pagina’s tellende rapport is: overheden en bedrijven plegen best veel inspanningen voor een circulaire economie, maar dit leidt onvoldoende tot tastbare resultaten, zoals een absolute reductie van het grondstoffenverbruik. We kunnen pas echt...

Kan het kapitalisme zonder groei functioneren?

Nog altijd denken veel mensen, zowel voor- als tegenstanders van postgroei, dat ‘groei moet’. Een veelgenoemde reden is dat groei moet, omdat geleend geld met rente moet worden terugbetaald en omdat aandeelhouders rendement op hun investering eisen. Zonder groei kan het (aandeelhouders)kapitalisme daarom niet functioneren, zo luidt de redenering. Klopt dat?

Samenleving is klaar voor aanpassing van consumptiepatronen

Goed nieuws om het jaar mee te beginnen: een veelgehoord bezwaar tegen milieubeleid gericht op aanpassing van consumptiepatronen is in een wetenschappelijke studie verworpen. Het bezwaar is dat beperking van consumptiegroei niet mogelijk zou zijn, omdat groei nodig zou zijn om mensen tevreden te houden met hun inkomen. Een grote empirische studie (N = 1.645) onder Belgische respondenten wijst uit...

Naar een reële nationale grondstoffenstrategie

Groene groei is een vorm van wensdenken, zo tonen we aan in ons boek Er is leven na de groei. Om wensdenken overeind te houden, is gedeeltelijke ontkenning van de realiteit nodig. Eén van de thema’s waar de werkelijkheidszin in hoge mate ontbreekt, is het grondstoffenbeleid. Deze maand publiceerde het kabinet een ‘Nationale grondstoffenstrategie’. Het is fascinerend en...

Uitbreiding van ETS: goed nieuws, maar blijf kritisch

Het zou op alle voorpagina’s moeten staan: EU bereikt deal over uitbreiding van emissiehandelssysteem ETS, de hoeksteen van het Europese klimaatbeleid. Er is alle reden om blij te zijn met de deal. Met de uitbreiding van ETS blijft de EU qua klimaatbeleid het meest daadkrachtige continent ter wereld. Maar EU-burgers mogen ook kritisch zijn, want: lost de deal de grote problemen van ETS op?

Boek ‘Er is leven na de groei’ in de media

Er is veel belangstelling voor het boek Er is leven na de groei in de media en dat is mooi! Want daarmee ontstaat er steeds meer draagvlak voor verandering die écht zoden aan de dijk zet. Bij ministeries, decentrale overheden, bedrijven, politieke partijen, onderwijsinstellingen en media. Hieronder staan wat recente media-uitingen die je kunt delen in je eigen omgeving of organisatie om het...

Wat verklaart de vooruitgang? Hoeveel vooruitgang is er nog mogelijk?

Velen zien de moderne economie als een ‘wonder’ dat vooruitgang bracht. Maar, is dat eigenlijk wel zo? Wat verklaart de vooruitgang? Hoeveel vooruitgang is er nog mogelijk? Kan bijvoorbeeld de inzet van kapitaal, arbeid en technologie de vooruitgang verklaren? Dat laatste is de stelling van de meeste economen. In hun modellen zijn kapitaal, arbeid en technologie de drie voornaamste...

Het Nederlandse schaduw-bbp

Nog altijd hoor je met enige regelmaat: we hebben groei juist nodig om (milieu)problemen op te lossen. Dit plaatje laat in één oogopslag zien dat dit niet klopt. De sociale kosten van de CO2-uitstoot die Nederland veroorzaakt zijn bijna net zo groot als ons gehele (!) bbp. Met andere woorden: de waarde die de Nederlandse economie creëert wordt vrijwel geheel ongedaan gemaakt door de sociale...

De volgende crisis komt door toenemend materiaalverbruik

Neem even een moment om de impact van deze grafiek tot je te nemen: ondanks alle inspanningen van bedrijven en overheden voor de circulaire economie daalt het materiaalverbruik voor Nederlandse consumptie niet. Sterker nog: in de komende decennia zal het materiaalverbruik fors stijgen. De gevolgen voor het milieu zijn desastreus en de risico’s zijn groot, want deze materialen komen vooral...

Sociale impact van consumptie: 10 miljoen verborgen werknemers

Er wordt de laatste tijd veel geschreven en gesproken over de milieu-impact van Nederlandse consumptie, verborgen impact die vooral in het buitenland plaatsvindt (daarbinnen vooral in landen uit het mondiale Zuiden). Er is veel minder bekend over de sociale impact van consumptie. Hoeveel verborgen werknemers werken er eigenlijk in niet-westerse landen voor Nederlandse consumptie? Dit cijfer bleek...

Recente berichten

Bijna in de winkel!