Onze organisatie

O

De denktank Postgroei Nederland is ondergebracht bij stichting Genoeg om te leven. De denktank voert onderzoek uit naar nieuwe economische paradigma’s en de praktische toepassing daarvan. Het doel is om ervoor te zorgen dat nieuwe economische paradigma’s onderdeel zijn van de besluitvorming op alle relevante beleidstafels – variërend van overheden tot politieke partijen en van bedrijven tot ngo’s.

De stichting voert ook nog andere werkzaamheden uit. De werkzaamheden worden uitgevoerd door verschillende programmateams. Hieronder staat een toelichting op onze andere werkzaamheden, plus een overzicht van de zakelijke gegevens van onze organisatie.

Andere werkzaamheden van de stichting

Just Enough

Just Enough voert samen met onze partnerorganisatie Ethical Consumer onafhankelijk onderzoek naar productieketens. Ethical Consumer is een non-profit organisatie die al sinds 1989 productieketens onderzoekt op eerlijkheid en duurzaamheid. Op grond daarvan geven ze productadviezen over meer dan 40.000 producten, bedrijven en merken. Wij hebben het exclusieve recht om van hun data gebruik te maken in Nederland. We zijn er trots op dat wij de Nederlandse partner van deze fantastische organisatie zijn

Sufficiency

Sufficiency voert opdrachten uit voor ministeries, provincies, gemeenten, bedrijven, financiële instellingen, brancheorganisaties, ngo’s, kennisinstellingen en politieke partijen. Binnen Sufficiency bundelen ervaren adviseurs uit gerenommeerde organisaties hun expertise. We beschikken over actuele kennis over de implementatie van brede welvaart, sufficiëntie en postgroei in alle relevante sectoren. Bovendien hebben we jarenlange ervaring met beleidsadvies en -implementatie in de publieke sector en met politiek-bestuurlijke processen op lokaal, regionaal en landelijk niveau. We werken evidence-based, kijken vanuit verschillende perspectieven (sociale, ecologische en economische waarde) en opereren onafhankelijk.

Leven van genoeg

Leven van genoeg: het spreekwoordelijke hart van onze beweging. We willen leven binnen de draagkracht van één aardbol. Dit voorkomt de uitputting van mens en aarde. Het mooie is dat dit nieuwe levensvreugden geeft! Het brengt ons weer in verbinding met onszelf, de mensen om ons heen en de schepping.

Zakelijke gegevens

Stichting Genoeg om te Leven is ingeschreven bij het Handelsregister van de KVK. Sufficiency, Just Enough en Postgroei Nederland zijn de handelsnamen van de stichting.

  • KVK-nummer: 82941092
  • RSIN-nummer: 862663945
  • Btw-identificatienummer: NL862663945B01
  • Rekeningnummer: NL66 RBRB 8835 1905 92 (Regiobank) t.n.v. Stichting Genoeg om te leven.

Recente berichten

Nu al een achtste druk!