Matthias Olthaar

M

Dr. Matthias Olthaar is lector aan NHL Stenden Hogeschool, auteur en columnist. Hij heeft jarenlange ervaring met het doen van zowel wetenschappelijk als toegepast onderzoek naar de maatschappelijke impact van (mondiale) productieketens en procesoptimalisatie. Mede op zijn initiatief zijn in samenwerking met hogescholen en universiteiten instrumenten ontwikkeld voor circulair prestatiemanagement in productieketens, het meten van de mate van volwassenheid van circulaire bedrijfsmodellen, het hergebruik van producten en agro-residuen en het maken van een circulaire waardepropositie. Hierin werkt hij behalve met uiteenlopende kennisinstellingen samen met bedrijven variërend van startup tot aan multinational. Tevens maakt hij samen met collega’s, de Hogeschool Arnhem Nijmegen en gerenommeerde accountantskantoren het inrichten van processen voor maatschappelijke jaarverslaglegging mogelijk via cursussen voor het MKB.

Matthias is in staat om samen met bedrijven, overheden en kennisinstellingen op een constructieve en onderbouwde manier te kijken naar toekomstbestendigheid van organisaties, sectoren en beleid. Grote maatschappelijke veranderingen schuwt hij niet, maar benadert hij als kans om op te anticiperen. Vanuit zijn werk en ervaring is hij hierbij uitstekend in staat om verschillende maatschappelijke actoren aan elkaar te verbinden. Matthias Olthaar is sterk maatschappelijk betrokken via vrijwilligers- en bestuurswerk, zoals voor stichting Genoeg om te Leven. Hij is lid van de stuurgroep Supply Chains van de Topsector Logistiek en zit in de innovatieraad van Waterschap Vechtstromen. Daarnaast is hij lid van de denktank Postgroei Nederland en werkte vanuit die rol mee aan het het boek Er is leven na de groei.

Hieronder staat een selectie van de publicaties en projecten van Matthias.

Matthias Olthaar

Publicaties van Matthias Olthaar

(selectie)

 • Schenderling, P.J. & M. Olthaar (2022), ‘Handelsliberalisering levert ontwikkelingslanden nog te weinig op’. In: ESB, forthcoming.
 • Lous, B., Schenderling, P.J. & M. Olthaar (2022), ‘Debate, Policy, and Action: Seven Policies that Make the Post Growth Transformation Technically, Economically, and Politically Feasible’. In: Resources, Conservation & Recycling Advances, Vol. 14, https://doi.org/10.1016/j.rcradv.2022.200074.
 • Vegter, D., Van Hillegersberg, J. en Olthaar, M. (2021) Performance Measurement Systems for Circular Supply Chain Management: Current State of Development. Sustainability, 13 (21), https://doi.org/10.3390/su132112082
 • Olthaar, M. (2021) Wat betekent de veranderende economische tijdgeest voor ondernemers. Friesch Dagblad, essay, 7 april 
 • Schenderling, P.J. & M. Olthaar (2021), Hoe handel ik eerlijk? Middelburg: uitgeverij Skandalon, ISBN 9789493220010.
 • Schenderling, P.J. & M. Olthaar (2021), ‘Waarom toch altijd streven naar groei? Het put niet alleen de planeet, maar ook de mens uit’. Essay in: Trouw, 23 januari 2021.
 • Vegter, D., Van Hillegersberg, J. en Olthaar, M. (2020) Supply Chains in Circular Business Models: Processes and Performance Objectives. Resources, Conservation, and Recycling, 162. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.105046
 • Tuinstra, T., Wierikx, A., Olthaar, M. and Ravesteijn P. (2020) Meetbaar maken van de bijdrage van logistiek aan de ontwikkeling van circulaire bedrijfsmodellen. Logistiek+ Tijdschrift voor Toegepaste Logistiek, nr. 9, 2020.
 • Olthaar, M., Dolfsma, W.A., Lutz, C.H.M. en Noseleit, F. (2019) Strategic resources and smallholder performance at the bottom of the pyramid. International Food and Agribusiness Management Review, https://doi.org/10.22434/IFAMR2018.0111
 • Olthaar, M. (2018) ‘Tourist mobility: transport as a necessary evil?’ In: “Guests on earth, Sustainable Value Creation in Hospitality”, Cavagnaro, E. (ed.), 2018, Oxford: Goodfellow publishers 
 • Olthaar, M., Dolfsma, W.A., Lutz, C.H.M., and Noseleit, F. (2017) ‘Markets and institutional swamps: tensions confronting entrepreneurs in developing countries’. Journal of Institutional Economics, 13 (2), pp. 243-269, https://doi.org/10.1017/S1744137416000308
 • Olthaar, M. en  Noseleit, F. (2017) ‘Deploying strategic resources: comparing members of farmer cooperatives to non-members in Sub-Sahara Africa’. Review of Social Economy, 75 (3), https://doi.org/10.1080/00346764.2017.1306749

Projecten van Matthias Olthaar

(selectie)

 • Noord Nederland Verdient Circulair (2021-2023). Het project Noord Nederland Verdient Circulair beoogt een Noord Nederlands ecosysteem voor circulariteit te creëren. Een diverse set aan maatschappelijke actoren vanuit uiteenlopende disciplines is betrokken, zoals naast onze hogeschool de Rijksuniversiteit Groningen, Hanze Hogeschool, overheden, banken, VNO NCW MKB Noord en koepelorganisaties.
 • CBMM – Volwassenheid van circulaire business modellen in Logistieke Context (2020 – 2022). Voor de overgang naar een circulaire economie zijn nieuwe business modellen nodig. Logistiek (levering- en retourprocessen) speelt hierbij een belangrijke rol. Het doel van dit onderzoek is om de ontwikkeling en groei van circulaire business modellen in de logistiek te verkennen en te bepalen. I.s.m. Hogeschool Utrecht, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit van Wageningen.
 • Circulair PrestatieManagement Systemen (2019-2021). Circulaire supply chains vragen om nieuwe prestatieindicatoren en meetsystemen. In dit project is in samenwerking met de Universiteit van Twente een prestatiemeetsysteem voor circulariteit in supply chains ontwikkeld en toepasbaar gemaakt voor maakbedrijven (MKB).

(doorlopende projecten)

 • NewWays Noord Nederland. Synchromodale oplossingen voor betere benutting van distributielogistieke capaciteit en lagere uitstoot van broeikasgassen. I.s.m. Topsector Logistiek en Noordelijke provincies en gemeenten.
 • Circulaire verdienmodellen. Door financiers te koppelen aan te financieren bedrijfseenheden zoeken we gezamenlijk naar praktisch toepasbare oplossingen voor circulaire verdienmodellen. I.s.m. Het Groene Brein, Saxion Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool InHolland en bedrijven
 • Maatschappelijke jaarverslaglegging. Met accountantskantoren en MKB werken aan meervoudige waardecreatie en rapportage daarvan. I.s.m. Hogeschool Arnhem Nijmegen en bedrijven
 • Locibel. Longitudinaal onderzoek circulaire bedrijfsmodellen in de Logistiek. Langjarig onderzoek naar de volwassenwording van circulaire bedrijfsmodellen. I.s.m. Technische Universiteit Eindhoven, Hogeschool Utrecht, Universiteit van Wageningen en bedrijven.
 • Circulair Prestatiemanagement. PhD en Postdoc onderzoek i.s.m. Universiteit van Twente en Technische Universiteit Eindhoven.

Recente berichten

Nu al een achtste druk!