Rob van der Rijt

R

Rob van der Rijt is ondernemer en oprichter van het online platform Klimaatplein.com dat door honderdduizenden bedrijven en instellingen in Nederland wordt geraadpleegd om de eigen uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Hij schreef het boek ‘Een CO2-neutrale onderneming, zo doe je dat!’ en organiseert seminars en lezingen over hoe je organisaties toekomstbestendig maakt. Vanuit het Klimaatplein deed hij praktijkonderzoek naar wat CO2-beprijzing kan gaan betekenen voor mkb-bedrijven en hoe zij die CO2-kosten zo laag mogelijk kunnen houden.

Rob deed eerder vanuit de Radboud Universiteit onderzoek naar hoe bedrijven communiceren over hun Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-beleid. Nu is hij, in samenwerking met docenten van enkele Hogescholen, initiatiefnemer van onderzoek naar wat ontgroeien (of ‘Degrowth’) betekent en hoe dit in de praktijk kan worden vorm gegeven. Zijn laatste publicatie beschrijft of en hoe tien Nederlandse gemeenten concreet invulling geven aan ontgroeien. Ook wordt daarin bediscussieerd of de bevindingen in lijn zijn met wat nodig is om binnen ecologische en maatschappelijk grenzen te kunnen blijven leven. Dit boek is daarom een belangrijke inspiratiebron voor gemeenten die willen ontgroeien.

Hieronder staat een selectie van enkele publicaties van Rob.

Rob van der Rijt

Publicaties van Rob van der Rijt

(Selectie)

 • Melissen, F., Van der Rijt, R. & Moratis, L (2022). Growing Degrowth: Mind the Trap.
  Journal Degrowth (forthcoming).
 • Van der Rijt, R., Melissen, F. & Moratis, L. (2022). Groei ontgroeien: de noodzaak van Degrowth voor economische en maatschappelijke ontwikkeling binnen planetaire grenzen. Journal of Humanistic Studies: Waardenwerk.
 • Opinie: Wijkwerkers kunnen vermogende burgers helpen om hun milieudruk te verkleinen.
  Het Parool, 31 juli 2022.
 • Opinie: Op een rechtvaardige manier moeten we terug in balans met de aarde. Algemeen Dagblad, 18 januari 2022.
 • Opinie: Voor een laagste prijsgarantie wordt ook een prijs betaald. Het Parool, 29 april 2021.
 • Opinie: Heffing op broeikasgassen wordt nodeloos ingewikkeld. NRC, 19 mei 2020.
 • CO2-neutraal ondernemen – zo doe je dat! Management Impact, mei 2019.
 • Opinie: Bedrijven die geen energie besparen verdienen geen overheidsklus. Financieel Dagblad, 2 mei 2019, i.s.m. Marjan Minnesma.
 • Opinie: Slimmer klimaatbeleid via een belasting op energie. Trouw, 24 april 2017.
 • Van der Rijt, R. & Kardol, T. Het klimaatprobleem: wie doet er wat aan? Een vergelijking tussen overheden en bancaire instellingen. Merk en Reputatie, kennis voor strategie en communicatie, 2010.
 • Van der Rijt, R. Hoeken, H. & Kardol, T. The strategic nature of Corporate Social Responsibility: the role of communication. Merk en Reputatie, kennis voor strategie en communicatie, 2008.
 • Van der Rijt, R. Hoeken, H. & Kardol, T. Communicatie over Corporate Social Responsibility: een Marketinginstrument. Ad Rem, Tijdschrift voor zakelijke communicatie, 2007.

Recente berichten

Nu al een achtste druk!