Wat betekenen automatisering en AI voor onze banen?

W

Velen vragen zich af: wat betekenen automatisering en AI voor onze banen? MIT-econoom Daron Acemoglu heeft er een heldere visie over. Nieuwsgierig? Luister dan deze podcastaflevering over AI. In de aflevering komt ook een andere gezaghebbende MIT-econoom aan bod, David Autor.

Mijn conclusie na het bestuderen van deze wetenschappers: we laten het AI-debat te veel over aan bazelende bazen van grote techbedrijven en kijken te weinig naar de economische en sociale bedreigingen en kansen van AI. Dat is een gemiste kans, want er zijn wel degelijk mogelijkheden om AI op een verstandige manier in te zetten die bijdraagt aan betere banen in plaats van baanuitholling en baanverlies. Het is zaak dat bedrijven en overheden deze mogelijkheden benutten, voordat het te laat is.

De podcast is ook op andere podcastplatforms te vinden.

Over de auteur

Paul Schenderling

Paul Schenderling is econoom, schrijver en spreker. Hij adviseert en schrijft over sociale en ecologische vraagstukken vanuit een economische invalshoek. Hij heeft ruim 10 jaar onderzoeks- en advieservaring en ervaring met politiek-bestuurlijke processen, op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Hij is oprichter en programmaleider van Postgroei Nederland. In nauwe samenwerking met de deskundigen uit deze denktank schreef hij het boek 'Er is leven na de groei: Hoe we onze toekomst realistisch veiligstellen'.

Hier kunt u zich aanmelden om een maandelijkse nieuwsbrief te ontvangen met de nieuwste inzichten over brede welvaart en postgroei.

Geef een reactie

Recente berichten

Nu al een achtste druk!