De focus verleggen Van kwantitatieve naar kwalitatieve groei

D

Paul Schenderling heeft bij BNR Nieuwsradio commentaar gegeven op de vraag: wat is er economisch gezien nodig om weersextremen zoals tijdens de afgelopen zomer in de toekomst zoveel mogelijk te beperken? Zijn antwoord: de weersextremen laten zien dat er écht ander beleid nodig is, waarbij we de focus verleggen van kwantitatieve naar kwalitatieve groei. Topwetenschappers stellen immers dat de noodzakelijke vergroening en economische groei niet samengaan.

Focus verschuiven

We moeten daarom onze focus verleggen van kwantitatieve groei (groei van de hoeveelheid materiële spullen die we kunnen consumeren) naar kwalitatieve groei: meer vrije tijd, meer gezondheid, meer verbondenheid en bovenal: meer geluk. We kunnen dit proces in gang zetten door een forse belastingverschuiving van arbeid naar consumptie.

Dit gaat niet ten koste van het verdienvermogen van Nederland, integendeel: het biedt kansen aan bedrijven die veel waarde kunnen bieden tegen een lage milieu-impact. Ook consumenten zullen daarvan profiteren: zij krijgen voor hetzelfde geld kwalitatief beter producten met een langere levensduur. Onder aan de streep halen we daarmee gigantisch veel vervuiling en verspilling uit waardeketens, blijft onze welvaart op peil én boren we nieuwe geluksbronnen aan die gelukkiger maken dan alleen consumptiegroei.

Breed draagvlak

Er is een breed draagvlak mogelijk voor deze verschuiving van kwantitatieve naar kwalitatieve groei: de noodzaak is er, de wetenschappelijke onderbouwing is er, de beleidsuitwerking is er en het kan bovendien op een eerlijke manier waar we met z’n allen gelukkiger van worden. Er is, kortom, geen tijd te verliezen: laten we voortmaken om de inzichten uit de topwetenschap te vertalen in beleid.

Tot slot

Madeleen Helmer, projectleider hitteadaptatie bij het Klimaatverbond, schoof ook aan. Zij is verrast hoe extreem de gevolgen zijn die we nu zien van de broeikasgassen die 30 jaar geleden zijn uitgestoten. Laat staan wat de gevolgen zijn als we niet nu het roer omgooien.

De podcast van de aflevering is hier te beluisteren.

Over de auteur

Paul Schenderling

Paul Schenderling is econoom, schrijver en spreker. Hij adviseert en schrijft over sociale en ecologische vraagstukken vanuit een economische invalshoek. Hij heeft ruim 10 jaar onderzoeks- en advieservaring en ervaring met politiek-bestuurlijke processen, op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Hij is oprichter en programmaleider van Postgroei Nederland. In nauwe samenwerking met de deskundigen uit deze denktank schreef hij het boek 'Er is leven na de groei: Hoe we onze toekomst realistisch veiligstellen'.

Hier kunt u zich aanmelden om een maandelijkse nieuwsbrief te ontvangen met de nieuwste inzichten over brede welvaart en postgroei.

Geef een reactie

Recente berichten

Nu al een achtste druk!